Arverett

Arverett
Utgivelsesar:
ISBN/EAN:
9788205431669
Sprak:
Kategori:
Antall sider:
435

Peter Lødrups klassiker Arverett blir her videreført av John Asland i ny, revidert utgave.

Femte utgave kom i 2008. Det som har foranlediget en revisjon etter bare fire år, er reglene om legalarverett og uskifte for samboere, som trådte i kraft 1. juli 2009.
Når boken først skulle revideres, er det imidlertid også gjort endringer utenfor de nyskrevne avsnitt som spesifikt angår samboere.
Det har kommet til fjorten nye avgjørelser fra Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg, som er innarbeidet i fremstillingen.
Enkelte nyere prinsipielle lagmannsrettsavgjørelser er også tatt med.

Ny litteratur fra de fire siste år er hensyntatt, og praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol er innarbeidet der det er naturlig.
Les mer om digital pensumlitteratur her

2018 Last Ned PDF E-Bøk - All rights reserved.