Norges riksregalier

Norges riksregalier
Utgivelsesar:
ISBN/EAN:
9788275472425
Sprak:
Kategori:
Antall sider:
107

Boken omhandler Norges kroningshistorie og riksregalier. Bokens første kapittel tar for seg den historiske bakgrunnen for kroninger, signinger og regaliene som ble brukt fra middelalder, unionstid og løsrivelse og frem til signingen av kong Harald 5. og dronning Sonja i 1991. Kapittel 2 gir utfyllende opplysninger om riksregaliene og kroningsutstyret. Til slutt i boken følger en oversikt over den norske kongerekken og kroninger og signinger som har funnet sted i Norge. Katalogen bygger videre på den tidligere katalogen "Kroninger og regalier" fra 1988 av Blom, Lysaker og Søreide.

2018 Last Ned PDF E-Bøk - All rights reserved.