Access to English

Access to English
Utgivelsesar:
ISBN/EAN:
9788202395025
Sprak:
Forfatter:
Forlag:
Kategori:
Antall sider:
296

Access to English er et nytt læreverk til engelsk Vg1, studieforberedende utdanningsprogram. Læreverket har sin trygge forankring i siste utgave av Passage med hensyn til metodiske og pedagogiske prinsipper.

En del sakprosa-tekster som vi har erfart at lærere og elever liker, er tatt med i Access to English, men i bearbeidet og oppdatert form. Litteraturen har alltid stått sentralt i Passage. I Access to English er denne linjen videreført, og forfatterne har arbeidet bevisst med å finne nye, gode og interesseskapende tekster.

Tekstutvalget
Access to English byr på et et variert utvalg av tekst-typer: «short stories, excerpts from novels, poetry, plays, songs, factual texts, autobiographies, film reviews, film analyses og listening comprehensions».

&bull God og engasjerende litteratur og sakprosa fra den engelskspråklige verden
&bull Vektlegging av sjanger- og språklig bevissthet gjennom «kurs» i skriftlig og muntlig bruk av språket
&bull Stor variasjon i aktivitetene til tekstene – mange oppgaver for både skriftlig og muntlig øving
&bull Vekt på å øve opp elevenes digitale ferdigheter

Elevnettsted
http://access.cdu.no har gratis elevnettsted som er strukturert etter temaer og tekster. Til hver tekst vil en finne utdypende ressurser og interaktive språkøvingsoppgaver.

På elevnettstedet er det også tre nyttige applikasjoner til variasjon i undervisningen:
&bull Glosemesteren til øving av glossaret i boken.
&bull Newsticker er en tilrettelagt nyhetstjeneste med tekst, lyd og oppgaver, 5 nyheter fra forskjellige engelskspråklige land per dag.
&bull i-Catcher som presenterer en ny video hver måned, med oppgaver.

Lærernettsted
Lærerressursen vil være lukket og lisensbelagt og med et utvidet innhold i forhold til tidligere utgaver.

Her fins blant annet prøver, årsplan, undervisningsopplegg mm.

KOMPONENTER:
Alt-i-ett bok
Gratis elevnettsted
Lisensbelagt lærernettsted

Lisens til lærernettstedet kan kun kjøpes i vår nettbutikk: www.cdu.no av ansatte som er knyttet til en skole. Se veiledning for hvordan du går fram for å skaffe deg lisens.
Passordet gir deg tilgang til cdu.no og til ALLE lisenser du har kjøpt eller har på prøve fra Cappelen Damm. Lærerlisensen til Access to English er en årstrinnslisens for én bruker og gjelder for et skoleår (til 31.08.).

2018 Last Ned PDF E-Bøk - All rights reserved.