Psykologi 2

Psykologi 2
Utgivelsesar:
ISBN/EAN:
9788203339295
Sprak:
Forlag:
Kategori:
Antall sider:
414

Psykologi 2 er et engasjerende læreverk som dekker programfaget psykologi 2 på programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi.
Læreboka følger strukturen i læreplanen og er delt inn i fire hoveddeler: Psykologien i dag, Sosialpsykologi, Kommunikasjon og Helsepsykologi. Psykologi 2 er et moderne og engasjerende læreverk som oppfordrer til kritisk tenkning og til å forstå og reflektere over samspillet mellom individ og samfunn. Det er brukt mange aktuelle eksempler i lærebokteksten, og boka preges av en dialogisk form med refleksjonsspørsmål underveis.

Revisjon av Psykologi 2 kommer våren 2017.

2018 Last Ned PDF E-Bøk - All rights reserved.