Bacheloroppgaven for sykepleierstudenter

Bacheloroppgaven for sykepleierstudenter
Utgivelsesar:
ISBN/EAN:
9788215024677
Sprak:
Kategori:
Antall sider:
128

Det å skrive en bacheloroppgave er å skrive akademisk.


Å skrive bacheloroppgave handler om faglig innhold, språk og skriveteknikk og om å arbeide systematisk og selvstendig. Forfatteren gir tips, råd og noen verktøy på ulike trinn i skriveprosessen: fra forberedelser til skriving, de første tanker og ideer og til innlevering av oppgaven. Et gjennomgående eksempel benyttes for å konkretisere refleksjoner og vurderinger i arbeidet. Boken kan også brukes som en oppslagsbok.

Dette er en lettlest og praktisk bok som henvender seg direkte til sykepleierstudenter som skal skrive bacheloroppgave.

Om forfatteren:
Inger-Johanne Thidemann er førstelektor ved Universitetet i Agder, Institutt for helse- og sykepleievitenskap i Grimstad, og har flere års erfaring med undervisning i forskningsmetoder og skrivekurs og som veileder for studenter som skriver bacheloroppgave.

2018 Last Ned PDF E-Bøk - All rights reserved.