Änglar

Änglar
Utgivelsesar:
ISBN/EAN:
9789197267175
Sprak:
Serie:
Andliga väsen
Forlag:
Kategori:
Antall sider:
119

I vår moderna civilisation har människan fjärmat sig allt mer från sin
ängel. Men förbindelsen är inte helt bruten och den kan förstärkas och
levandegöras genom människans ansträngningar. För ängeln är människans
ständiga följeslagare. Den överblickar hennes öde, medverkar i planen för
hennes liv, bistår henne i prövningar och svårigheter och ställer olika
framtidsmöjligheter i hennes väg. - "Den här boken närmar sig änglar
utifrån ett andligt, historiesocialt synsätt".

2018 Last Ned PDF E-Bøk - All rights reserved.